Rekonstrukce budovy obchodu 2019

 

20190507_140610_resized.jpg20190507_140625_resized.jpg20190507_140759_resized.jpg20190507_140803_resized.jpg20190507_140946_resized.jpg20190507_141137_resized.jpg20190513_150156_resized.jpg20190513_150200_resized.jpg20190513_150211_resized.jpg20190513_150219_resized.jpg20190513_150337_resized.jpg20190513_150347_resized.jpg20190517_110654_resized.jpg20190523_131749_resized.jpg20190523_131813_resized.jpg20190523_131822_resized.jpg20190523_131826_resized.jpg20190613_124525_resized.jpg20190613_124530_resized.jpg20190613_124557_resized.jpg20190613_124607_resized.jpg20190613_124612_resized.jpg20190613_124623_resized.jpg20190613_124916_resized.jpg20190613_124924_resized.jpg20190613_124931_resized.jpg

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.