Vánoční svátky

Zastupitelstvo obce Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nacházejícím roce 2015

 

Změna úředních hodin pokladny

1.12.2014 od 17h. - 18h.

10.12.2014 ZAVŘENO

15.12.2014 od 17h. - 18h.