Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V sobotu 4.dubna 2015 od 15,30 do 15,40 u hasičské zbrojnice se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.Budou brány tyto odpady - léky,chemikálie, barvy, TV, PC, lednice, tiskárny, akumulátory, oleje.Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem Severočeských komunálních služeb.