Zateplení budovy obchodu

V pondělí 20.7. se začne opravovat budova obchodu, kdy dojde k výměně starých oken a zateplení celé budovy. Vzhledem k tomu, že kolem celé budovy bude postaveno lešení, tak bude do jisté míry omezen pohyb v okolí a při vstupu do obchodu. Chcem požádat občany o pochopení. Termín ukončení je stanoven na konec srpna.