Sběr nebezpečného odpadu 2015

V sobotu 12.září proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Přijímány budou následující odpady:léky, barvy, chcemikálie( řádně označené), kompletní - TV, PC, monitory, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky, akumulátory, motorové oleje ( v uzavřených nádobách do 30l), olejové fitry.

Nebudou přijímány:eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepdla, směsi atd.

Sběr proběhne u požární zbrojnice od 15.30h. do 15.40h.