Dotazník

Vážení spoluobčané,

pokud Vám záleží na rozvojinaší obce a regionu, můžete se podílet na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mimo jiné i tím, že nám sdělíte svoje podněty a názory prostřednictvím přiloženého dotazníku. http://www.survio.com/survey/d/D6K8C3L8D6B7O4Q2X
Termín akce prodloužen do prosince !!