PF 2016

Zastupitelstvo obce vám přeje klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobní pohody
v roce 2016