Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 10.září 2016 se před požární zbrojnicí od 15,30 do 15,40 uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Budou přijímány následující druhy odpadů: léky všeho druhu, domácí kapalné i tuhé chemikálie, zbytky barev a obaly od nich, TV, lednice, PC, drobné elektro, akumulátory, motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Nebudou přijímány: stavební suť, eternit, azbest, asfalt, stavební lepidla a směsi.
Odpady budou předávány občany na stanovišti a tekuté odpady budou v uzavřených nádobách.