POPLATKY NA ROK 2020

Informujeme občany, že v letošním roce došlo k navýšení poplatku za psa, poplatek za odpady se nemění.
Poplatek za psa .....100Kč
Poplatek za odpad  500Kč, chalupáři 650Kč
Poplatky za odpad je nutné uhradit do konce měsíce března, poplatek za psa do konce června. Poplatky můžete hradit osobně či převodem na účet, KB Ml. Boleslav č.ú.5924181/0100, variabilní symbol číslo popisné. V tomto roce dojde také k navýšení ceny vodného, a to na 30Kč/m3. Cena bude navýšena po provedení odečtů v obci.
Děkujeme za včasné uhrazení poplatků.